Language switcher

 

Keskkonnaprogrammist

Print
Keskkonnaprogramm jaguneb kümneks alamprogrammiks:
 • veemajanduse programm
 • jäätmekäitluse programm
 • keskkonnakorralduse programm
 • looduskaitse programm
 • metsanduse programm
 • kalanduse programm
 • keskkonnateadlikkuse programm
 • atmosfääriõhu kaitse programm
 • merekeskkonna programm
 • maapõue programm
Kes saavad toetust?
 • Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 • Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alam-programmist saavad toetust taotleda ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 7 lõikele vastavad vee-ettevõtjad.
   
Millal taotlus esitada?
 • KIK võtab üldjuhul taotlusi vastu kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel vähemalt kuu aega enne tähtaega.

Kuhu taotlus esitada?
 • Alates 2011. aastast toimub taotluste sisestamine ainult läbi elektroonilise andmebaasi KIKAS. Loe KIKASest ja selle kasutamisest lähemalt SIIT!
 
Kes on abiks ja nõustavad?
 • Taotluse esitamisel tekkivate küsimuste korral abistavad taotlejaid KIK-i maakondlike esinduste projektispetsialistid ja konkreetsete valdkondadega tegelevad programmispetsialistid, kelle kontaktid leiab KIK-i kodulehelt.
   

 

banner
banner
banner
banner