Language switcher

 

Taotlemine keskkonnaprogrammist

Print

KIK võtab taotlusi vastu üldjuhul kaks korda aastas. Taotluste sisestamine käib läbi elektroonilise andmebaasi KIKAS. Enne andmebaasiga töö alustamist soovitame tutvuda allpool toodud videoklipiga, mis võtab lühidalt kokku taotlemisprotsessi KIKASes.

Seoses andmebaasi KIKAS täiendamisega on alates 2016-1 taotlusvoorust taotluse vormis mõned muudatused, millega saab tutvuda siin.

Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel kuu aega enne tähtaega. Taotluse menetlemis- ja otsustusprotsess kestab 4-5 kuud.

Keskkonnaprogrammi eesmärgid, toetatavad tegevused, hindamise kriteeriumid, rahastusotsuste tegemise kord jm on kinnitatud keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a. määruses nr 13.

Enne taotluse koostamist soovitame tutvuda keskkonnatasude seaduse, 17.veebruaril 2006 kinnitatud keskkonnaministri määrusega nr 13 ja KIKi finantseerimise korraga, kus on täpsustatud nõuded taotlejale, taotlusele ning taotleja omafinantseeringu määrad.
 

ID-kaardiga on teil võimalik kasutada kõiki KIKASe funktsioone. Palun kontrollige ja uuendage oma ID-kaardi sertifikaate, ID-kaardi algajatel kasutajatel soovitame tutvuda ka ID-kaardi mentorõppega.
 

 

 Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise VIDEOJUHEND

Väljamaksetaotluse esitamise VIDEOJUHEND

L

banner
banner
banner
banner