Language switcher

 

Keskkonnaprogrammi projektid

KIK on oma 15 tegevusaasta jooksul rahastanud keskkonnaprogrammist üle 17 000 projekti. Hetkel on nendest meie kodulehel nähtavad viimaste aastate rahastusotsused.

Otsing

Toetuse saaja Projekti nimetus Projekti maksumus (EUR) KIK summa (EUR) Alamprogramm Maakond KIK otsuse kuupäev
Osaühing Are Vesi Niidu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi tagamine 110 253,00 93 715,00 Joogiveevarustus Pärnu maakond 2016-04-18
Keskkonnaministeerium Jääkreostuse likvideerimine Purtse jõe ja Kroodi oja valgaladel ning endistel asfaltbetoonitehaste (Priimetsa ja Maadevahe) territooriumitel 34 661 024,00 3 597 153,60 Kaasrahastamine Üleriiklik 2016-04-18
Tartu Annelinna Gümnaasium Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste loodusteadusliku praktikumi laagri korraldamine. 2 360,20 1 180,10 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Tartu maakond 2016-04-18
Saaremaa Ühisgümnaasium SÜGi loodusklasside praktikalaager 2017 3 140,00 1 570,00 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Saare maakond 2016-04-18
Türi Ühisgümnaasium Keskkonnalaager Türi Ühisgümnaasiumi 10. klasside õpilastele 4 334,00 2 160,00 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Järva maakond 2016-04-18
Hugo Treffneri Gümnaasium HTG loodussuuna välipraktikumid 2017 8 803,76 4 401,60 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Tartu maakond 2016-04-18
Vinni-Pajusti Gümnaasium Vinni-Pajusti Gümnaasiumi keskkonnalaager 2 452,80 1 112,00 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Lääne-Viru maakond 2016-04-18
Saue Linnavalitsus Kahepäevane loodusõppepraktikum Saue gümnasistidele Silma looduskaitsealal. 3 084,00 1 542,00 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Harju maakond 2016-04-18
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus Zooloogiaringi välipraktikumid 2017 6 408,15 3 204,10 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Tartu maakond 2016-04-18
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus Tartu Loodusmaja õppelaagrid noorematele õpilastele 2016-2017 27 117,15 13 558,60 Kuni kolme õppepäevase laagri korraldamine Tartu maakond 2016-04-18

Keskkonnaprogrammi projektid perioodil 2007-2010

banner
banner
banner
banner