Language switcher

 

Euroopa Liidu toetused 2007-2013

Print
Aastatel 2007-2013 on Eestile erinevate valdkondade toetusteks eraldatud 3,4 miljardit eurot. Keskkonnasektoris ja läbi KIKi vahendatakse erinevatele tegevustele kokku 728,6 miljonit eurot, sh ÜFist 626,4 miljonit eurot, ERFist 101,7 miljonit eurot ning ESFist 3,2 miljonit eurot. Allpool on toodud antud perioodil rahastatvad meetmed, mille toetustegevust koordineerib KIK. Meetmete nimetused on ühtlasi lingid vastava meetme määruse juurde Riigi Teatajas.
 
Programm "Jääkreostusobjektide inventariseerimine" (Keskkonnaministri KK 07.03.2015. a nr 239), Programm
 
 
Keskkonnahariduse aredamine 
 
Keskkonnaseire arendamine
Programm "Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine", riiklikud investeeringud (1,5 miljonit eurot) (KK 13.10.2011 nr 1449)
Programmi lisad tegevuskava ja eelarve (KK 13.10.2011 nr 1449 lisa 2).
banner
banner
banner
banner