Language switcher

 

Vooluveekogud II

Print

Vooluveekogude seisundi parandamine
Avatud taotlemine

I voor    
Nr
Toetuse saaja
Projekti nimi
Toetus (EUR)
1.
Põltsamaa Linnavalitsus
1 605 966,99
2.
IMG Energy OÜ
295 591,58
3.
MTÜ Vastse- Roosa Külaselts
Vaidva kalatrepp ja kudemisalad (lõpetatud projekt)
200 000,00
   

I voorus KOKKU

2 101 558,57

II voor    
1.
Saku Vallavalitsus
272 164,65
2.
Põltsamaa Vallavalitsus
423 488,00
3.
MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine
2 261 359,49
4.
Sangaste Veed OÜ
Sangaste veskipaisu kalapääs (lõpetatud projekt)
199 653,45
5.
MTÜ Kaugu Kalapääs
Kaugu kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt)
55 371,60
6.
MTÜ Sänna Mäeveski
Mäeveski kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt)
      64 076,40
   

II voorus KOKKU

3 276 113,59

III voor    
1. MTÜ Lalli  Arendusselts Lalli paisjärve kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 360 530,63
2. OÜ Koseveski Elekter Koseveski  paisu  kalapääsu  rekonstrueerimine (lõpetatud projekt) 147 037,00
3. OÜ Vanteral Ahja jõel Roti vesiveskil kalade läbipääsu tagamine (lõpetatud projekt) 200 000,00
4. OÜ Veejaam Joaveski paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 165 680,50
5. Põllumajandusamet Sõmeru  jõe  seisundi  parandamine (lõpetatud projekt) 198 715,54
6. Haaslava  Vallavalitsus Kurepalu  paisjärve  regulaatori  rekonstrueerimine (lõpetatud projekt) 523 526,16
7. MTÜ Karilatsi Kala Karilatsi kalakasvatuse paisule kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 185 417,06
8. Sadenor Grupp OÜ Loo kamberkalapääs (lõpetatud projekt) 119 220,00
   

III voorus KOKKU

1 900 126,89

IV voor    
1.
MTÜ Saaremaa Looduslikud Veekogud
83 830,80
2.
MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus
79 571,12
3.
Elva Linnavalitsus
231 325,37
4.
MTÜ Ahja Vesi
258 021,45
5.
Koprapere OÜ
187 474,27
6.
AS Tallinna Vesi
Vaskjala paisu kalapääs (lõpetatud projekt)
148 418,00
7.
MTÜ Ploomi Forellitrepp
172 980,44
8. OÜ Maainvest Utita veskipaisule kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 132 317,00
   

IV voorus KOKKU

1 293 938,45

V voor    
1. MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus Kalade rändetee avamine Möksi paisu juures (lõpetatud projekt) 149 380,44
2. MTÜ Ahjajõe Kiidjärve vesiveski paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 363 992,85
3. MTÜ Rakke Kalaspordiklubi Kalade rännet takistava Ao I  (Ao veskijärve) paisu likvideerimine (lõpetatud projekt) 263 811,60
4. Kose Vallavalitsus Pirita jõe Kose veskijärve paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 188 238,07
5. Puurmani Vallavalitsus Kalapääsu rajamine Puurmani paisule (lõpetatud projekt) 780 516,26
6. MTÜ Koila Veski Koila vesiveski paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 272 617,45
7. Are Vallavalitsus Are jõe seisundi parandamine (Pärivere paisu likvideerimine) (lõpetatud projekt) 75 512,74
8. MTÜ Kuusiku Kaitseala Kuusiku „Altveski“ vesiveski (reg nr 15344) paisule kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 247 035,84
9. Laeva Vallavalitsus Laeva paisjärve kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 182 290,53
10. MTÜ Veskirahva Pajuveski paisjärve paisu kalapääs (lõpetatud) 232 992,76
11. EELK Pilistvere Andrease Kogudus Pilistvere paisu loodusliku kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 76 593,68
12. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Kehra paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 37 660,00
13. Tallinna Vesi AS Sae paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 30 000,00
   

V voorus KOKKU

2 900 642,22

VI voor    
1. MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus Kalade rändetingimuste parandamine Toolse jõel (lõpetatud projekt) 186 422,29
2. MTÜ Tõravere Vesiveski Tõravere kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 255 226,22
3. MTÜ Salmo kalapääs Pidula oja kalapääsude rajamine (lõpetatud projekt) 136 316,16
4. MTÜ Räägu Paisu Taastamise Ühing Räägu vesiveski kalapääs (lõpetatud projekt) 121 699,99
5. MTÜ Neeruti Mõisa Park Loobu jõe Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamine (lõpetatud projekt) 293 352,48
6. MTÜ Vesilik Piigaste oja vesiveski paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 119 922,56
   

VI voorus KOKKU

1 112 939,70

VII voor    
1.
OÜ Vetla Jõujaamad
Vetla paisu kalapääs (lõpetatud projekt)
198 586,59
2. MTÜ Vesilik Sarapuu paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 83 753,93
3. MTÜ Viira Vesiveski Viira vesiveski paisu kalapääsud (lõpetatud projekt) 58 445,94
4. MTÜ Vesilik Kalade rändetingimuste parendamine Kaska vesiveski paisu juures (lõpetatud projekt) 95 219,06
5. MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks Vana-Veski (Puiatu) paisu kujundamine kalapääsuks (lõpetatud projekt) 134 874,00
6. Tarvastu Vallavalitsus Tehiskärestiku rajamine Tarvastu jõele (lõpetatud projekt) 56 628,00
7. Jõgehara Veski OÜ Jõgehara vesiveski paisu kalapääs (lõpetatud projekt) 114 520,22
8. Pajusi Vallavalitsus Rutikvere paisule kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 110 641,20
9. MTÜ Võsu Kalapääsud Sae kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 67 127,31
10. MTÜ Vedelä Kalapääs Vedelä kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 139 610,17
11. Põltsamaa Vallavalitsus Põltsamaa jõe seisundi parandamine Kamari paisjärvede alavees (lõpetatud projekt) 178 582,63
12. MTÜ Adrika Kalapääs Adrika kalapääsu rajamine (lõpetatud projekt) 56 991,30

 

 

VII voorus KOKKU

1 294 980,35

    Kõik voorud KOKKU 13 880 299,77

 

banner
banner
banner
banner