Language switcher

 

Jäätmete taaskasutus

Print

Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine

 
I voor
Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (EUR)
1.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 
2 209 561,68

I voorus KOKKU

2 209 561,68

II voor
1.
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus
659 820,11
2.
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus
1 194 732,94
3.
AS Põlva Vesi
715 499,12
   

II voorus KOKKU

2 570 052,17

III voor
1.
Karimek OÜ
101 750,00
2.
Fasetra OÜ
37 643,96
3.
Ragn-Sells AS
Lõuna Regiooni sorteerimiskeskus (lõpetatud projekt)
143 369,60
4.
AS Väätsa Prügila
1 262 110,94

III voorus KOKKU

1 544 874,50

IV voor
1.
Keskkonnateenused MTÜ
1 834 544,97
2.
Eesti Keskkonnateenused AS / endine Veolia Keskkonnateenused AS
159 995,20
3.
ATI Grupp OÜ
84 936,50
4.
Weerec AS
217 523,35
5.
Eesti
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ
42 922,50
6.
Räpina Paberivabrik AS
Laoplatside katendi renoveerimine (lõpetatud projekt)
129 378,00
7.
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
3 785 485,03
8.
Paikre OÜ
146 305,14
9.
Eesti Pandipakend OÜ
551 929,26
10.
Epler & Lorenz AS
595 691,26
11.
Eesti Rehviliit MTÜ
27 126,00

IV voorus KOKKU

7 575 837,21

V voor
1. Aspen Grupp OÜ

270 750,00

2. BLRT Refonda Baltic OÜ Metallijäätmete ringlussevõtu arendamine BLRT Refonda OÜ-s (lõpetatud projekt) 43 720,00
3. Eesti Keskkonnateenused AS (endine Tallinna Sekto AS) Paberi- ja pakendijäätmete sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine (lõpetatud projekt) 255 398,07
4. Eesti Pakendiringlus MTÜ Klaaspakendite kogumissüsteemi arendamine (lõpetatud projekt) 181 516,81
5. Estonian Cell AS Estonian Cell AS puitmassiliini sorteerimisosakonna efektiivsuse tõstmine (lõpetaud projekt) 333 411,53
6. Karimek OÜ Karimek OÜ jäätmekäitlusvõimekuse arendamine, II etapp (lõpetatud projekt) 58 842,00
7. Mistra-Autex AS Ekstruuderil tekkivate plastijäätmete taaskasutamine e/v tootmisprotsessis (lõpetatud projekt) 92 422,64
8. O-I Production Estonia AS O-I Production Estonia AS klaasijäätmete kasutamine tootmisprotsessis (lõpetatud projekt) 4 105 631,88
9. Räpina Paberivabrik AS Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine (lõpetatud projekt) 732 570,00
10. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Biojäätmete taaskasutuse kasv kompostimisprotsessi parandamise kaudu (lõpetatud projekt) 146 000,00
11. Weerec OÜ Plastiku pesu-ja regranuleerimisliinide soetamine (lõpetatud projekt) 328 632,00

V voorus KOKKU

6 548 894,93

VI voor
1.
MTÜ Eesti Pakendiringlus
51 962,07
2.
Neutrum OÜ
422 969,00
3.
RP Pakend OÜ
119 137,50
4.
AS Eesti Keskkonnateenused
102 336,00
5.
Aspen Grupp OÜ
236 400,00
6.
Ragn-Sells AS
28 350,00

VI voorus KOKKU

961 154,57

Kõik voorud KOKKU
21 410 375,06

 

banner
banner
banner
banner