Language switcher

 

Veemajandus

Print

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine

I voor    
Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (EUR)
1.
Kovek AS
6 122 496,71
2.
OÜ Loo Vesi
2 765 773,25
3.
AS Valga Vesi
 
7 147 608,27
4.
AS Rakvere Vesi
13 842 862,99
5.
AS Pärnu Vesi
17 043 792,65
6.
OÜ Velko AV
6 258 344,73
7.
AS Narva Vesi
29  355 527,87
8.
Põltsamaa Varahalduse OÜ
5 836 146,36
9.
AS Sillamäe Veevärk
13 119 426,04
10.
AS Haljala Soojus
Haljala veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
3 881 272,81
11.
Järva-Jaani Teenus OÜ
2 201 009,35
12.
AS Keila Vesi
2 990 100,08
13.
OÜ Tapa Vesi
Tapa veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
5 281 842,03
14.
AS Elveso
10 416 674,29
15.
AS Kadrina Soojus
1 179 854,96
16.
AS Otepää Veevärk
1 151 215,79
17.
OÜ Tõrva Veejõud
8 036 762,81
18.
OÜ Kohila Maja
10 160 423,48
19.
OÜ Pandivere Vesi
2 588 920,53
20.
OÜ Aseri Kommunaal
3 387 636,91
21.
OÜ Kiili KVH
10 278 212,23
22.
AS Maardu Vesi
Maardu linna veemajandusprojekt  (lõpetatud projekt)
15 740 998,20
23.
AS Tamsalu Vesi
4 184 957,88
24.
Türi vallavalitsus
6 739 506,89
25.
Vändra alevivalitsus
4 471 369,63
26.
AS Saku Maja
11 328 431,52
27.
OÜ Sindi Vesi
5 798 296,38
28.
AS Sauga Varahaldus
3 452 221,85
29.
AS Koeru Kommunaal
2 198 745,97
30.
OÜ Strantum
25 790 829,88
31.
OÜ Kose Vesi
3 972 369,72
32.
Paldiski Linnahoolduse OÜ
3 585 639,14
33.
AS Kuremaa ENVEKO
1 772 637,74
34.
OÜ Jõgeva Veevärk
2 054 208,12
35.
AS Emajõe Veevärk
6 948 790,00
36.
OÜ Järve Biopuhastus
29 866 624,33
    I voorus KOKKU    290 951 531,39
II voor    
1.
Laekvere Vallavalitsus
1 141 883,20
2.
AS Kuremaa Enveko
2 917 832,17
3.
OÜ Torma Soojus
1 178 237,16
4.
Rakke Valla Kommunaalvalitsus
1 468 262,81
5.
OÜ Põltsamaa Vallavara
5 169 294,72
6.
AS Paide Vesi
15 227 859,23
7.
Tartu Veevärk AS
4 941 589,88
8.
OÜ Raven
Raasiku valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 637 028,51
9.
AS Suure-Jaani Haldus
4 164 903,30
10.
AS Võru Vesi
3 352 081,67
11.
OÜ Järve Biopuhastus
4 464 893,78
12.
OÜ Võru Valla Veevärk
5 353 822,96
13.
AS Viimsi Vesi
Viimsi veekorraldus II etapp (lõpetatud projekt)
11 239 375,67
14.
AS Kovek
1 196 458,49
15.
OÜ Loksa Haljastus
3 860 916,83
16.
OÜ Viiratsi Veevärk
1 402 347,96
17.
Vinni Vallavalitsus
Vinni valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
2 098 589,42
18.
Rapla Varahaldus
998 124,42
19.
Saue Linnavalitsus
4 104 368,24
20.
OÜ Ramsi VK
1 500 030,65
21.
AS KA Vaiko
1 058 252,84
22.
OÜ Järvakandi Kommunaal
1 736 245,04
   

II voorus KOKKU

80 212 398,95

III voor    
1.
AS Kuressaare Veevärk
2 412 619,04
2.
AS Lahevesi
2 214 874,96
3.
OÜ Vihula valla Veevärk
Vihula valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 802 435,50
4.
AS Narva Vesi
7 010 121,55
5.
AS Haapsalu Veevärk
4 852 651,64
6.
AS Põlva Vesi
3 471 053,09
7.
AS Mako
3 906 301,19
8.
AS Nissi Soojus
4 433 066,65
9.
AS Rakvere Vesi
3 174 800,65
10.
AS Kadrina Soojus
2 511 833,00
11.
AS Iivakivi
2 053 275,74
12.
Viru-Nigula Vallavalitsus
1 417 025,35
13.
OÜ Tapa Vesi
1 800 452,66
14.
OÜ Kuusalus Soojus
3 733 537,76
15.
OÜ Helme Teenus
Helme valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 842 763,44
   

III voorus KOKKU

46 636 884,22

IV voor    
1.
Strantum OÜ
9 265 433,83
2.
Haapsalu Veevärk AS
1 314 095,21
3.
Vasalemma Vallavalitsus
576 097,71
4.
Kovek AS
757 229,98
5.
Valga Vesi AS
Valga linna veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
2 032 762,85
6.
Järva-Jaani Teenus OÜ
574 427,70
7.
Põltsamaa Vallavara OÜ
987 501,07
8.
AS Paide Vesi
2 338 391,39
9.
Elveso AS
906 835,63
10.
Viljandi Veevärk AS
1 378 884,77
11.
Laekvere Vallavalitsus
925 374,75
12.
Meremäe Vallavalitsus
634 840,79
13. AS Viimsi Vesi Viimsi  veekorralduse IV etapp (lõpetatud projekt) 10 840 715,26
14. Strantum OÜ Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine (lõpetatud projekt) 1 484 435,58
   

IV voorus KOKKU

34 017 026,52

V voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu Rääma linnaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine (lõpetatud projekt) 1 925 316,84
2. AS Matsalu Veevärk Märjamaa veemajandusprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks (lõpetatud projekt) 1 401 279,06
3. AS Rakvere Vesi 981 747,00
4. AS Sauga Varahaldus Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine (lõpetatud projekt) 384 682,74
5. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine (lõpetatud projekt) 1 955 707,67
6. AS Kovek Saue valla Tallinna reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt (lõpetatud projekt) 1 234 752,50
7. OÜ Saarde Kommunaal Kilingi-Nõmme reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt (lõpetatud projekt) 745 221,09
8. AS Saku Maja AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekt (lõpetatud projekt) 502 379,21
9. OÜ Järve Biopuhastus Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise II etapp (lõpetatud projekt) 868 442,29
10. AS Kärdla Veevärk Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi laiendamise projekt Kärdla III (lõpetatud projekt) 692 029,73
   

V voorus KOKKU

10 691 558,13

VI voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu reoveepuhastusjaama toimimiseks ja ühiskanalisatsiooni hooldamiseks vajalike seadmete soetamine (lõpetatud projekt) 434 331,42
2. AS Haapsalu Veevärk Haapsalu Veevärk AS eriotstarbeliste sõidukite ja   seadmete soetamine (lõpetatud projekt) 384 458,97
3. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare seadmete ostmine (lõpetatud projekt) 360 875,75
4. AS Põlva Vesi Põlvamaa ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine (lõpetatud projekt) 394 530,90
5. AS Tartu Veevärk Kaugloetavate arvestite paigaldamine Tartus (lõpetatud projekt) 81 747,57
6. OÜ Strantum Strantum multilift veoki ja GIS ostmine (lõpetatud projekt) 246 096,25
7. AS ELVESO AS ELVESO pumplatele kaugseire süsteemi ehitamine koos Juhtimiskeskuse renoveerimisega, Jüri reoveepuhasti mudaärastus ja -tagastus protsessi renoveerimine ja juurdepääsutee rekonstrueerimine, eriotstarbelise auto soetamine ja Tööstuse VTJ tehnilise vee pumpla vahetus (lõpetatud projekt) 432 903,98
8. AS Tartu Veevärk Tartu Veevärgi labori veeuuringute kvaliteeditaseme tõstmine (lõpetatud projekt) 60 051,97
9. AS Viimsi Vesi Viimsi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine (lõpetatud projekt) 343 315,00
10. AS Tartu Veevärk AS Tartu Veevärk ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine 306 365,50
11. OÜ Järve Biopuhastus Erisõidukite soetamine Järve Biopuhastusele (lõpetatud projekt) 488 455,05
12. AS Keila Vesi Keila reoveepuhasti seadmed (lõpetatud projekt) 211 954,30
13. AS Viljandi Veevärk Seadmete ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine AS Viljandi Veevärk ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks (lõpetatud projekt) 237 310,65
14. OÜ Kohila Maja Kohila ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine (lõpetatud projekt) 90 414,50
15. AS Võru Vesi AS Võru Vesi veemajanduse infrastruktuuri hooldamiseks ja teenindamiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamine (lõpetatud projekt) 350 512,00
16. OÜ Tapa Vesi Tapa veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 57 519,54
17. OÜ Pandivere Vesi Seadmete ja eriotstarbelise sõiduki soetamine Väike-Maarja ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks (lõpetatud projekt) 197 034,13
18. AS Võru Vesi Võru veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 142 616,78
19. AS Rapla Vesi Rapla veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 32 363,32
20. AS Rakvere Vesi Lääne-Virumaa ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine (lõpetatud projekt) 274 108,85
21. AS Viljandi Veevärk AS Viljandi Veevärk veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 135 122,55
22. OÜ Kose Vesi Kose veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 41 532,78
23. AS Kadrina Soojus Veearvestite soetamine AS-ile Kadrina Soojus (lõpetatud projekt) 40 950,75
24. AS Põlva Vesi Põlva veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 31 563,22
25. OÜ Strantum Strantum veemõõtjate ostmine 98 138,24
26. Valga Vesi OÜ Valga veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 123 120,59
27. AS Emajõe Veevärk AS-le Emajõe Veevärk kuuluva infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine (lõpetatud projekt) 569 542,63
28. OÜ Järva-Jaani Teenus Veearvestite soetamine Järva-Jaani (lõpetatud projekt) 36 263,59
29. Saku Maja AS AS Saku Maja veearvestite ning –taristu juhtimiseks vajaliku eririist- ja eritarkvara soetamine (lõpetatud projekt) 203 884,48
30. Sillamäe Veevärk AS Sillamäe veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 36 673,34
31. AS Emajõe Veevärk Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk (lõpetatud projekt) 227 518,04
32. Matsalu Veevärk AS AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 105 359,58
33. AS Kärdla Veevärk AS Kärdla Veevärk veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 79 790,35
34. Põltsamaa Vallavara OÜ Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine (lõpetatud projekt) 94 447,92
35. Rakvere Vesi AS Rakvere veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 177 029,03
36. AS Viimsi Vesi AS Viimsi Vesi veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 97 466,09
37. Kohila Maja OÜ Kohila veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 50 457,66
38. Põltsamaa Varahalduse OÜ Põltsamaa veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 68 957,78
39. Paide Vesi AS AS Paide Vesi ÜVK süsteemi hooldusseadmete ja sõidukite soetamine (lõpetatud projekt)

98 447,00

40. Paide Vesi AS AS Paide Vesi veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 90 930,75
41. AS Matsalu Veevärk AS Matsalu Veevärk poolt opereeritava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hoolduseks masinate soetamine (lõpetatud projekt) 71 113,15
42. AS Kuremaa Enveko AS Kuremaa Enveko veearvestite soetamine (lõpetatud projekt) 57 446,82
    VI voorus KOKKU 7 662 722,77

 

 

Kõik voorud KOKKU

470 172 121,98
392775876,22

 

banner
banner
banner
banner