Language switcher

 

Veemajandus

Print

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine

I voor    
Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (EUR)
1.
Kovek AS
6 122 496,71
2.
OÜ Loo Vesi
2 765 773,25
3.
AS Valga Vesi
 
7 147 608,27
4.
AS Rakvere Vesi
13 842 862,99
5.
AS Pärnu Vesi
17 043 792,65
6.
OÜ Velko AV
6 258 344,73
7.
AS Narva Vesi
29  476 591,65
8.
Põltsamaa Varahalduse OÜ
5 838 200,00
9.
AS Sillamäe Veevärk
13 119 426,04
10.
AS Haljala Soojus
Haljala veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
3 881 272,81
11.
Järva-Jaani Teenus OÜ
2 201 009,35
12.
AS Keila Vesi
2 990 100,08
13.
OÜ Tapa Vesi
Tapa veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
5 281 842,03
14.
AS Elveso
10 416 674,29
15.
AS Kadrina Soojus
1 179 854,96
16.
AS Otepää Veevärk
1 151 215,79
17.
OÜ Tõrva Veejõud
8 036 762,81
18.
OÜ Kohila Maja
10 160 423,48
19.
OÜ Pandivere Vesi
2 588 920,53
20.
OÜ Aseri Kommunaal
3 387 636,91
21.
OÜ Kiili KVH
10 278 280,71
22.
AS Maardu Vesi
Maardu linna veemajandusprojekt  (lõpetatud projekt)
15 740 998,20
23.
AS Tamsalu Vesi
4 184 957,88
24.
Türi vallavalitsus
6 862 632,00
25.
Vändra alevivalitsus
4 471 369,63
26.
AS Saku Maja
11 338 518,51
27.
OÜ Sindi Vesi
5 798 296,38
28.
AS Sauga Varahaldus
3 452 221,85
29.
AS Koeru Kommunaal
2 198 745,97
30.
OÜ Strantum
25 792 572,72
31.
OÜ Kose Vesi
3 972 369,72
32.
Paldiski Linnahoolduse OÜ
3 585 639,14
33.
AS Kuremaa ENVEKO
1 772 637,74
34.
OÜ Jõgeva Veevärk
2 054 208,12
35.
AS Emajõe Veevärk
6 957 298,00
36.
OÜ Järve Biopuhastus
29 902 462,09
    I voorus KOKKU    291 254 017,99
II voor    
1.
Laekvere Vallavalitsus
1 141 883,20
2.
AS Kuremaa Enveko
2 917 832,17
3.
OÜ Torma Soojus
1 178 237,16
4.
Rakke Valla Kommunaalvalitsus
1 468 262,81
5.
OÜ Põltsamaa Vallavara
5 169 294,72
6.
AS Paide Vesi
15 227 859,23
7.
Tartu Veevärk AS
4 955 603,90
8.
OÜ Raven
Raasiku valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 637 028,51
9.
AS Suure-Jaani Haldus
4 164 903,30
10.
AS Võru Vesi
3 352 081,67
11.
OÜ Järve Biopuhastus
4 464 893,78
12.
OÜ Võru Valla Veevärk
5 353 822,96
13.
AS Viimsi Vesi
Viimsi veekorraldus II etapp (lõpetatud projekt)
11 239 375,67
14.
AS Kovek
1 196 458,49
15.
OÜ Loksa Haljastus
3 860 916,83
16.
OÜ Viiratsi Veevärk
1 402 347,96
17.
Vinni Vallavalitsus
Vinni valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
2 098 589,42
18.
Rapla Varahaldus
998 124,42
19.
Saue Linnavalitsus
4 104 368,24
20.
OÜ Ramsi VK
1 500 030,65
21.
AS KA Vaiko
1 058 252,84
22.
OÜ Järvakandi Kommunaal
1 736 245,04
   

II voorus KOKKU

80 226 412,97

III voor    
1.
AS Kuressaare Veevärk
2 414 142,85
2.
AS Lahevesi
2 214 874,96
3.
OÜ Vihula valla Veevärk
Vihula valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 802 435,50
4.
AS Narva Vesi
7 010 121,55
5.
AS Haapsalu Veevärk
4 852 651,64
6.
AS Põlva Vesi
3 471 053,09
7.
AS Mako
3 906 301,19
8.
AS Nissi Soojus
4 433 066,65
9.
AS Rakvere Vesi
3 174 800,65
10.
AS Kadrina Soojus
2 511 833,00
11.
AS Iivakivi
2 053 275,74
12.
Viru-Nigula Vallavalitsus
1 417 025,35
13.
OÜ Tapa Vesi
1 800 452,66
14.
OÜ Kuusalus Soojus
3 733 537,76
15.
OÜ Helme Teenus
Helme valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 842 763,44
   

III voorus KOKKU

46 638 336,03

IV voor    
1.
Strantum OÜ
9 265 433,83
2.
Haapsalu Veevärk AS
1 314 351,06
3.
Vasalemma Vallavalitsus
669 515,45
4.
Kovek AS
788 570,97
5.
Valga Vesi AS
Valga linna veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
2 032 762,85
6.
Järva-Jaani Teenus OÜ
646 814,72
7.
Põltsamaa Vallavara OÜ
987 501,07
8.
AS Paide Vesi
2 470 345,75
9.
Elveso AS
906 835,63
10.
Viljandi Veevärk AS
1 397 251,64
11.
Laekvere Vallavalitsus
945 528,66
12.
Meremäe Vallavalitsus
637 105,42
13. AS Viimsi Vesi Viimsi  veekorralduse IV etapp 10 920 091,80
14. Strantum OÜ Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 484 765,87
   

IV voorus KOKKU

34 466 874,72

V voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu Rääma linnaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 1 991 193,00
2. AS Matsalu Veevärk Märjamaa veemajandusprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks 1 401 981,12
3. AS Rakvere Vesi 981 747,00
4. AS Sauga Varahaldus Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 410 000,00
5. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine 1 962 668,30
6. AS Kovek Saue valla Tallinna reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt 1 309 535,78
7. OÜ Saarde Kommunaal Kilingi-Nõmme reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt 747 464,32
8. AS Saku Maja AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekt 503 417,43
9. OÜ Järve Biopuhastus Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise II etapp 991 837,80
10. AS Kärdla Veevärk Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi laiendamise projekt Kärdla III 699 571,86
   

V voorus KOKKU

10 999 416,61

VI voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu reoveepuhastusjaama toimimiseks ja ühiskanalisatsiooni hooldamiseks vajalike seadmete soetamine 443 853,00
2. AS Haapsalu Veevärk Haapsalu Veevärk AS eriotstarbeliste sõidukite ja   seadmete soetamine 385 843,01
3. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare seadmete ostmine 360 875,75
4. AS Põlva Vesi Põlvamaa ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine 394 530,90
5. AS Tartu Veevärk Kaugloetavate arvestite paigaldamine Tartus 81 795,50 
6. OÜ Strantum Strantum multilift veoki ja GIS ostmine 246 840,00
7. AS ELVESO AS ELVESO pumplatele kaugseire süsteemi ehitamine koos Juhtimiskeskuse renoveerimisega, Jüri reoveepuhasti mudaärastus ja -tagastus protsessi renoveerimine ja juurdepääsutee rekonstrueerimine, eriotstarbelise auto soetamine ja Tööstuse VTJ tehnilise vee pumpla vahetus 433 668,98 
8. AS Tartu Veevärk Tartu Veevärgi labori veeuuringute kvaliteeditaseme tõstmine 60 052,50
9. AS Viimsi Vesi Viimsi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine  349 461,92
10. AS Tartu Veevärk AS Tartu Veevärk ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine 306 365,50
11. OÜ Järve Biopuhastus Erisõidukite soetamine Järve Biopuhastusele 488 455,05
12. AS Keila Vesi Keila reoveepuhasti seadmed 211 954,30
13. AS Viljandi Veevärk Seadmete ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine AS Viljandi Veevärk ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks 279 189,00
14. OÜ Kohila Maja Kohila ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine 90 532,08
15. AS Võru Vesi AS Võru Vesi veemajanduse infrastruktuuri hooldamiseks ja teenindamiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamine 350 512,00
16. OÜ Tapa Vesi Tapa veearvestite soetamine 57 554,82
17. OÜ Pandivere Vesi Seadmete ja eriotstarbelise sõiduki soetamine Väike-Maarja ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks 197 034,13
18. AS Võru Vesi Võru veearvestite soetamine 142 616,78
19. AS Rapla Vesi Rapla veearvestite soetamine 32 363,32
20. AS Rakvere Vesi Lääne-Virumaa ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine 274 108,85
21. AS Viljandi Veevärk AS Viljandi Veevärk veearvestite soetamine 135 122,55
22. OÜ Kose Vesi Kose veearvestite soetamine 41 532,78
23. AS Kadrina Soojus Veearvestite soetamine AS-ile Kadrina Soojus 55 647,16
24. AS Põlva Vesi Põlva veearvestite soetamine 31 563,22
25. OÜ Strantum Strantum veemõõtjate ostmine 98 138,24
26. Valga Vesi OÜ Valga veearvestite soetamine 206 680,91
27. AS Emajõe Veevärk AS-le Emajõe Veevärk kuuluva infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine 588 999,85
28. OÜ Järva-Jaani Teenus Veearvestite soetamine Järva-Jaani 45 652,11
29. Saku Maja AS AS Saku Maja veearvestite ning –taristu juhtimiseks vajaliku eririist- ja eritarkvara soetamine 203 884,49
30. Sillamäe Veevärk AS Sillamäe veearvestite soetamine 36 673,34
31. AS Emajõe Veevärk Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk 312 815,64
32. Matsalu Veevärk AS AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine 161 290,88
33. AS Kärdla Veevärk AS Kärdla Veevärk veearvestite soetamine 124 107,25
34. Põltsamaa Vallavara OÜ Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine 110 115,76
35. Rakvere Vesi AS Rakvere veearvestite soetamine 177 029,03
36. AS Viimsi Vesi AS Viimsi Vesi veearvestite soetamine 148 158,03
37. Kohila Maja OÜ Kohila veearvestite soetamine 79 424,26
38. Põltsamaa Varahalduse OÜ Põltsamaa veearvestite soetamine 103 175,54
39. Paide Vesi AS AS Paide Vesi ÜVK süsteemi hooldusseadmete ja sõidukite soetamine 99 595,21
40. Paide Vesi AS AS Paide Vesi veearvestite soetamine 137 813,18
41. AS Matsalu Veevärk AS Matsalu Veevärk poolt opereeritava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hoolduseks masinate soetamine 71 113,15
42. AS Kuremaa Enveko AS Kuremaa Enveko veearvestite soetamine 79 668,69
    VI voorus KOKKU 8 253 294,66

 

 

Kõik voorud KOKKU

471 838 352,98
392775876,22

 

banner
banner
banner