Language switcher

banner

Keskkonnateadlikkus

Print

Praeguse põlvkonna kohustus on anda tulevastele põlvedele üle vähemalt sama hea või isegi veelgi parem elukeskkond kui meil täna kasutada on. Seetõttu on oluline, et keskkonnahoidu panustaksid oma võimaluste kohaselt ühiskonna kõik liikmed. Looduse hoidmine ja keskkonnast hoolimine algab inimeste teadmistest ja hoiakutest, seetõttu toetab KIK palju erinevaid tegevusi, mis on suunatud just inimeste teavitamisele, õpetamisele ja hoiakute muutmisele.

Keskkonnateadlikkuse suurendamisele suunatud toetusi jagatakse kolmest allikast: keskkonnaprogramm, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond. Iga rahastusallika poolt toetatavad tegevused on veidi erinevad ning on täpsemalt lahti kirjutatud menüü alamrubriikides, kuid lühidalt saab tegevusi jagada järgmiselt:
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust;
Keskkonnahariduse infrastruktuuri toetamise eesmärk on parandada ja ühtlustada keskkonnahariduse kättesaadavust selleks sobiva infrastruktuuri arendamise kaudu;
Keskkonnahariduse arendamise toetamise eesmärk on parandada keskkonnahariduse andmisega tegelevate spetsialistide teadmisi, oskusi ja vilumusi suurendades seeläbi nende konkurentsivõimet väljaõppekohase rakenduse leidmisel

Kui keskkonnateadlikkuse programmist saab toetust taotleda igal aastal (üldjuhul kaks korda aastas), siis keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetme ainus taotlusvoor on juba läbi viidud. Keskkonnahariduse arendamise meetme vahendite kasutamiseks koostab Keskkonnaministeerium programmi ning tegevuste elluviijaks on Keskkonnaamet.

banner
banner
banner
banner