Language switcher

banner

Energiasäästunädal Sinu koolis 2013

Print
Energiasäästunädala lõpuüritusel said koolikonkursi peaauhinnad Antsla, Konguta ja Võsu kool
18.11.2013

 

Energiasäästunädala pidulikul lõpuüritusel tehti kokkuvõtteid lõppenud Energiasäästunädalast ning tutvustati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt läbi viidud üle-Eestilise koolikonkursi „Energiasäästunädal Sinu koolis“ tulemusi. Peaauhinna väärilist teavitustööd tegid Antsla Gümnaasiumi, Konguta Kooli ja Võsu Kooli aktiivgrupid, kes said pääsmed koolitusreisile Rootsi teaduskeskusesse. Esimese kuue parima seas olid veel Tartu Hiie Kooli, Varstu Keskkooli ja Haabersti Vene Gümnaasiumi noored, kes said lisaauhindadena pääsmed Tartu Seiklusparki.

„KIK rahastab igal aastal pea poolttuhandet keskkonnateadlikkuse projekti. Mida rohkem panustatakse teadlikkuse tõstmisse, seda vähem on vaja meil hiljem investeerida probleemide lahendamisse,“ ütles KIK- i juhatuse liige Lauri Tammiste selgituseks, miks KIK koolikonkursi projekti oluliseks peab.

Konguta koolis oli iga konkursipäev täis erinevaid nutikaid tegevusi energiasäästuteemal. Kaasatud olid kõik - kooliõpilastest kuni vallaelanikeni välja, sest kooli tegemised said kajastuse ka Valla ajalehes. Koostati ühiselt keskkonnahoidu ja säästmist käsitlev ajaleht, mida sai lugeda virtuaalselt. „Säästukas“ kajastas nippe ja kavalaid võtteid, kuidas energiat säästa, kuidas paberit kokku hoida. Toimus teadlaste öö, kus osalesid ka lapsevanemad, kelle säästmisteadmisi testiti Kuldvillaku võistluse raames. Nädala jooksul tulid ühel päeval kõik õpilased kooli rohelises,  tehti jäätmetest kunsti ja külastati teadmiste täiendamiseks Ahhaa keskust. Kõikide  tegevustega on võimalik tutvuda kooli blogis: http://puhasmaailm.blogspot.com/ .

Antsla Gümnaasiumi 8nda klassi aktiivgrupp kaasas terve kooli säästma toitu, koguma taarat, vanu patareisid ja tehnikat. Kõik kogutud kraam loeti üles, seal hulgas ka toidujäätmed, mida tekkis säästunädala jooksul 26 liitrit. Lisaks kutsuti üles säästma ressursse nagu kriit, paludes mitte tahvlit ilmaasjata sodida. Lapsed tutvusid küttesüsteemi automaatikaga ja veekraanide optiliste andurite olulisusega vee säästmisele. Kirjutati luuletus „Säästa ja vabane“. Nädala jooksul toimunud sündmusest saab ülevaate blogis: http://agloodus.blogspot.com/ .

Võsu Keskkoolis korraldati plakatite konkurss, kus õpilased ja õpetajad pidid tegema plakati, millel olid nende ideed, kuidas nad saaksid säästa energiat ja loodust. Lisaks koguti ajakirju, ajalehti ja vanu riideid, millest tehti kooli koridoridesse toolid. Kooli pandi üles taara kogumiskastid ning selle täitumisel viiakse pudelid kokkuostu. Koguti jäätisepulki, vanu CD-plaate ja WC-paberi rulle, millest tehakse kooli jõulukaunistusi.

Haabersti Vene Gümnaasium pani kooli veebilehele ankeedi "Energia säästmine", mida täitsid õpilased, õpetajad ja kooli juhtkond. 11. klassi õpilane Angelina viis kooliraadios läbi saated teemal "Kuidas säästa energiat?“. Toimus plakatite konkurss, kus laekunud töödest vormistati stend ning 3 parimat said autasustatud kooli juhtkonna poolt. Konkursiperioodil viidi läbi 12 üritust, millest sai 630 õpilasega koolist osa alates 1. klassist kuni 12. klassini. Vorm: https://docs.google.com/forms/d/1lTxpYq_84OKtOvkEJOTIa0OO6_ZWUb5sHZesC_macBg/viewform

Varstu Keskkoolis käivitati projekti "Käi jala", kus koolipere pidi võimaluse korral terve nädala vältel kooli tulema jalgsi või kasutades jalgratast ning ühistransporti. Kahe nädala jooksul oli palutud õpetajatel tundide teemad siduda säästlikkusega. Kunstiõpetaja tegi oma ainetundides vanapaberist lillekesi, kodunduse õpetaja palus õpilastel koostada säästumenüü, loodusteadusteõpetaja lasi õpilastel kasutades oma fantaasiat leiutada karpidest, korkidest, topsidest ning erinevatest pudelitest tarbeesemeid ning mänguasju. Eesti keele tunnis oli tööülesandeks mõtiskleda erinevate säästlikkuse vormide üle ning hiljem ka eelmainitud teemalisi ristsõnu valmistada. 10.klassi õpilased said kätt proovida ka filmi meisterdamisel, mis käsitles energia säästmise võimalusi. Usinamad põhikooliõpilased suutsid õppetunni jooksul ka luuletusi välja mõelda.
1-4. klassi õpilastega vaadati filmi "Aita pakend ringlema". Peale filmi vaatamist arutleti ning toodi välja tähtsaimad põhimõtted, mida ka tulevikus järgida. Kõik kooliõpilased valmistasid plakateid, mille eesmärgiks oli teadvustada õpilasi ja ka õpetajaid ruumist väljumise korral kustutada valgusallikad ning pidada meeles veesäästmise tähtsust.

Tartu Hiie Koolis kuulutati välja taaskasutatavatest materjalidest esemete konkurss - "Vanast uus"! ja plakatikonkurss „Energiasäästunädala plakatikonkurss“. Kaasatud oli kogu kool ja töid esitati pea igast klassist: Noorema ja keskastme õpilased meisterdasid taaskasutatud materjalis kuumaaluseid, ehteid ja pliiatsitopse, vanemad õpilased tegid erinevaid põnevaid plakateid.

Energiasäästunädala koolikonkursi eesmärk on innustada väikesi algatusi ning panna lapsi energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Konkursil osales 16 kooli 7  maakonnast, kes kaasasid 60 erineva keskkonnateemaliste tegevustega kokku ligi 2000 noort. Osalenud koolide kokkuvõtetest valis žürii, kuhu kuulusid Veiko Kaufmann, Evelin Oras ja Kristo Elias, välja 6 parimat. Parima teavitaja väljaselgitamisel sai määravaks originaalne lähenemine, tegevuste laiapõhjalisus, st kui palju inimesi oli kaasatud ning kaalu andis ka laste panus ürituste korraldamisesse. Fotogaleriid üritusest ja laste töödest näeb siit.

Koolikonkurss oli korraldatud Energiasäästunädal raames. Energiasäästunädala eesmärk on tõsta eestimaalaste teadlikkust energiasäästu võimalustest ja motiveerida inimesi reaalsetele tegudele. Energiasäästunädal 2013 raames toimus enam kui 50 erinevat ettevõtmist (koos külalistundidega ulatus ettevõtmiste arv 65ni). Täna lõppeva Energiasäästunädala kandepind oli laiem, kui eelmistel aastatel – üritusi toimus lisaks Tallinnale ja Tartule ka Jõgeval, Kuressaares, Türil, Pärnus, Põlvas, Otepääl, Rakveres, Raplas, Viljandis ja Võrus. Kogu nädala tegevustest saab ülevaate www.energiatark.ee  ja koolikonkursi infoga on võimalik tutvuda www.kik.ee  .

KIKi koolikonkursiga on liitunud 13 kooli
08.11.2013
 
Selle nädala esmaspäeval läks käima SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse üle-eestiline võistlus „Energiasäästunädal Sinu Koolis“, kuhu tänaseks on registreerinud 13 kooli. Algatusega saab liituda ja konkursse läbi viia kuni järgmise nädala lõpuni.

Praegune koolide arv on juba ligi pool eelmise aasta võistlusel osalenute arvust. Keskkonnasõbralikule ettevõtmisele on registreerunud Esku-Kamari Kool, Tondi Põhikool, Tartu Hiie Kool, Võru Kesklinna Kool, Rõuge Põhikool, Metsküla Algkool, Konguta Kool, Varstu Keskkool ja Narva Soldino, Kiili, Antsla ja Maardu gümnaasiumid.

„Energiasäästunädal Sinu Koolis“ toimub kolmandat korda ning sellega on oodatud liituma ka eelmistel aastatel osalenud koolid. Näiteks teist aastat järjest sütitab oma kooliperet keskkonnasäästlike ettevõtmistega Esku-Kamari Kool, kus sel korral keskendutakse taaskasutusele.

„Muude ürituste  seas jätkame eelmise aasta võistlusel tekkinud traditsiooni, kus lapsed koguvad kokku üleliigsed tekid, vaibad, käterätid ja plekist sööginõud ning viivad need  Viljandi loomade varjupaika,“ rääkis kooli aktiivgrupi juhendaja Liia Aun.

Võistlusel osalevate aktiivgruppide seas on nii algklassi õpilastest kui gümnasistidest koosnevaid rühmi. Senised väljapakutud energiasäästlikust propageerivad ettevõtmised on väga mitmekülgsed – leidub nii essee ja videokonkursse, lauluvõistlusi kui ka viktoriine ja meisterdustunde.

Võistluse tähtaeg on 15. november, mis tähendab, et veel on võimalik kõigil alg-, põhi- ja keskkoolidel üritusega liituda. Osalemiseks tuleb moodustada kuni 4-liikmeline kooli esindav aktiivgrupp ning registreerida kool vormi kaudu, mille leiab nii KIKi kodulehelt kui ka sotsiaalmeediast. Samast leiab ka kogu vajaliku info osalemiseks.

Aktiivgrupi ülesandeks on kuni järgmise nädala lõpuni mõelda välja ja korraldada oma koolis konkurss, mis kaasaks energiasäästu ja keskkonnahoidu kogu koolipere. Aktiivgrupp võib kasutada nii õpetajate kui koolitöötajate abi.

Peale koolikonkursi toimumist esitavad aktiivgrupid kokkuvõtte toimunust ning valmistavad postri, mida hindab 3-liikmeline žürii. Koolikonkursi peavõiduks on reis Rootsi avastuskeskusesse.  Lisaks on partnerid pannud välja teisi toredaid auhindu.

Parimaid koole tunnustatakse 18. novembril Tallinnas toimuval energiasäästunädala pidulikul lõpuüritusel, kus koolidel on võimalus oma algatusi esitleda.

 

Koolikampaania „Energiasäästunädal Sinu koolis“ ootab osalejaid
31.11.2013

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsub kõiki Eesti koole korraldama 4.-15. novembrini oma koolis energia- või keskkonnasäästuga seotud konkursse. Üleskutse eesmärk on innustada väikesi algatusi ning panna lapsi energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Üritus toimub energiasäästunädala raames juba kolmandat korda ning ka seekord oodatakse osalema kõiki alg-, põhi- ja keskkoole.

„Eelmise aasta tulemused ületasid kaugelt meie ootusi. Koolinoorte mõttelend ja innukus veenis nii meid kui ka partnereid, et konkursi korraldamist tuleb jätkata ning noorte keskkonnasäästuga seotud algatusi märgata ja toetada,“  ütles KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste.

Osalemiseks tuleb moodustada kuni 4-liikmeline kooli esindav aktiivgrupp ning registreerida kool vormi kaudu, mille leiab nii KIKi kodulehelt kui ka sotsiaalmeediast. Samast leiab ka kogu vajaliku info osalemiseks. Konkursile on oodatud ka need koolid, kes võtsid osa varasematel aastatel.

Aktiivgrupi ülesandeks on kahe nädala jooksul mõelda välja ja korraldada oma koolis konkurss, mis kaasaks energiasäästu ja keskkonnahoidu kogu koolipere. Aktiivgrupp võib kasutada nii õpetajate kui koolitöötajate abi.

Peale koolikonkursi toimumist esitavad aktiivgrupid kokkuvõtte toimunust ning valmistavad postri, mida hindab 3-liikmeline žürii. Koolikonkursi peavõiduks on reis Rootsi avastuskeskusesse.  Lisaks on partnerid pannud välja teisi toredaid auhindu.
Parimaid koole tunnustatakse 18. novembril Tallinnas toimuval energiasäästunädala pidulikul lõpuüritusel, kus koolidel on võimalus oma algatusi esitleda.

Eelmisel aastal osales projektis „Energiasäästunädal SINU KOOLIS“ üle 30 kooli, kes korraldasid kokku ligi 120 üritust. Teiste seas lõi kaasa ka Toila Gümnaasium, mille aktiivgrupp korraldas koolis prügisorteerimise, energiasäästuga seotud moedemonstratsiooni või transpordikampaania, kus kutsus õpetajaid kooli sõitma sõbra autos või ühistranspordis.

„Tegemist on vahva üritusega, millega tahtsime midagi enda jaoks ära teha,“ rääkis Toila Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Anne Aia. „Siiani ripub õpetajate toas plakat, mis kutsub meid printima kahepoolselt,“ kirjeldas Aia, kuidas mõni kampaania ettevõtmine püsib koolis siiani.

Konkursi plakati leiab SIIT

 

 

Koolikonkurssi toetavad:

Energiatark ja Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tallink, Ahhaa keskus, Tartu Seikluspark, Jääaja Keskus, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, Sebe

 

     

 

 

 

banner
banner
banner
banner